Keskusta
21.09.2022

Etelä-Savossa tarvitaan maakunnallinen energiayhtiö

Energia-alan epävarmuudet, energian saatavuus, jakelu ja hinta ovat olleet yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä Venäjän hyökkäyssodan alusta lähtien. Huolet energian osalta ovat aiheellisia ja näihin huoliin on meidän vastattava.

Suomen energiantuotanto tulee monipuolisista lähteistä, isoista ja pienistä laitoksista, joita on ympäri maan.

Olemme myös niitä harvoja maailman maita, jotka ovat pystyneet absoluuttisesti pienentämään energiantuotantomme hiilipäästöjä ja muita haittoja.

Nyt olemme uudenlaisessa tilanteessa, jossa ”Siperia opettaa” rajulla tavalla, että omaa tuotantoa ja tuotannon omistamisen pitämistä omissa käsissä tarvitaan – energian huoltovarmuudesta on pidettävä huolta.

Olkiluoto 3 alkaa tuottaa lähiaikoina valtakunnan verkkoon täyttä tehoa, aurinko- ja tuulivoimaloihin investoidaan, uusiutuvan energian puu- ja biokaasulaitoksia rakennetaan, jakelu- ja siirtoteknologia kehittyy, puuterminaaleja valmistuu. Näillä turvataan Suomen sähköomavaraisuutta.

Meillä Etelä-Savossa on hyvät lähtökohdat vastata energia-alan tuleviin murroksiin ja myllerryksiin. Meillä on kaksi isompaa hyvin toimivaa energiayhtiötä, Suur-Savon Sähkö ja Etelä-Savon Energia. Molemmat ovat kehittäneet toimintojaan ja investoineet uuteen. Omistus ja päätösvalta on myös maakunnan omissa käsissä.

Nämä yhtiöt ovat tase-arvolla ja odotusarvolla mitattuna maakuntamme arvokkainta omaisuutta. Yhtiöt luovat pohjaa maakunnan menestykselle.

Onko meillä Etelä-Savossa mahdollisuus vieläkin parempaan ja vieläkin enemmän elinvoimaa ja menestystä tuottavaan toimintamalliin energia-alalla?

Mielestäni on.

Tarvitaan kaukokatseisuutta, jolla nähdään kymmenen, kahdenkymmenen vuoden päähän. Ratkaisuissa tuijottaminen tähän hetkeen tai ensi vuoteen ei tuo tullessaan niitä pitkäjänteisiä hyötyjä, jotka energia-alalta on maakunnassa saatavissa.

Mielestäni on välttämätöntä, että sekä Suur-Savon Sähkön että Etelä-Savon Energian omistajat istuvat avoimin mielin yhteiseen pöytään, jossa kartoitetaan mahdollisuudet maakunnallisen vahvan energiayhtiön muodostamiseksi ja kartoitetaan enenergia-alan mahdollisuudet ja toimintamallien muutostarpeet. Näin pystytään varautumaan tulevaan ja saadaan aikaan entistäkin vahvempi maakunnallinen energiaratkaisu vahvistamaan Etelä-Savon elinvoimaa.

Viimeksi tästä keskusteltiin yli kymmenen vuotta sitten. Maailman on ympärillä muuttunut rajusti ja muutos jatkuu. Nyt tähän keskusteluun ja valmisteluun on syytä palata.

Maakunnallista yhtiötä tarvitaan, että pystytään tulevaisuudessa varmistamaan Etelä-Savon elinvoiman kehittämistyö, päätösvallan ja tuottojen pysyminen maakunnan sisällä ja mahdollisuus ottaa käyttöön uutta teknologiaa ja tehdä meille sopivaa energia-alan tutkimus ja innovaatiotyötä.

mielipidekirjoitus Länsi-Savossa 21.9.2022