Keskusta
19.05.2018

Erityisavustajista ja tasa-arvosta

Iltalehti uutisoi päätöksestäni päättää erityisavustaja Satu-Marja Tenhiälän työsuhde maaliskuussa. Uutiseen liittyen haluan kommentoida asiaa omasta näkökulmastani.

Olen aina ollut tasa-arvon puolestapuhuja. Olemme kaikki samanarvoisia riippumatta iästä, sukupuolesta, asuinpaikkakunnasta, ihonväristä tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Jo kotona minulle opetettiin, että kaikkia ihmisiä kohtaan on oltava tasa-arvoinen ja kohtelias. En hyväksy asiatonta käytöstä johtamassani ministeriössä ketään työyhteisön jäsentä kohtaan. Olen koko pitkän poliittisen urani pyrkinyt toimimaan sen mukaisesti.

Ministerin erityisavustajan on nautittava ministerin ehdotonta luottamusta. Minulle on erityisen tärkeää, että pystyn tehtävässäni edistämään suomalaisten maataloutta, maaseudun elinvoimaa sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä Suomen hyväksi ministerin tehtäväni kautta. Luottamusta tarvitaan silloin, kun ääntäni käytetään ministeriön lakivalmistelussa, eduskunnan kanssa toimiessa tai kun sidosryhmien kanssa käydään vuoropuhelua. Erityisavustajan tehtävä edellyttää saumatonta yhteistyötä ministeriön asiantuntijoiden, eduskunnan sekä sidosryhmien kanssa. Näihin vaatimuksiin en Tenhiälän osalta ollut tyytyväinen. Satu-Marjan vahvuudeksi on kuitenkin todettava, että kansainvälinen metsäpolitiikka on hänen selkeä vahvuusalueensa.

Vuosien saatossa on ollut ilo tehdä hyvää yhteistyötä politiikassa kaikenlaisten ihmisten kanssa. Olen myös pyrkinyt tukemaan erityisesti nuorten naisten menestymistä politiikan saralla, ja näin aion myös jatkossa toimia. Suomi tarvitsee parhaat voimat ja parasta asiantuntemusta uudistamistyössään.

Lisätiedot ja mahdolliset kommenttipyynnöt:

Janne Impiö
Maa- ja metsätalousministeriö tiedotusjohtaja +358 503306065