Keskusta
01.08.2014

Energiareformi

Suomi etsii vimmatusti tiekarttaa, jolla saisimme taloutemme kääntymään nousuun.

Otamme uutta velkaa miljardi kaupalla lisää joka vuosi. Summa on suuruusluokaltaan sama kuin meidän vuosittainen tuontienergiamme arvo.

Tuomme energiaa miljoonalla eurolla tunnissa. Laskennallista ”energiaomavaraisuuspäivää” vietämme 7.4. Siihen saakka vuoden alusta oma energiantuotantomme kattaa tarpeemme, lopun vuotta sitten ostamme kaiken energian ja velaksi. Myönnän, että kärjistän, mutta tämä yhtälö vaikuttaa talouteemme, kauppa- ja taseeseemme erittäin ratkaisevasti. Tälle yhtälölle on välttämätöntä saada muutos aikaiseksi.

Tarvitaan energiareformi, joka on merkittävä osa biotaloutemme edistämistä! Tarvitaan uudenlaisia energiaratkaisuja, uutta teknologiaa ja oivalluksia ja uutta ajattelua kotimaisen energiatuotannon vahvistamiseksi.

Puu kaikissa sen erilaisissa käyttömuodoissaan on jatkossakin tärkein energialähteemme ja sen kilpailukyvystä suhteessa tuontienergiaan on pidettävä huolta. Uusia investointeja onkin jo lähdössä liikkeelle.

Uutta tekniikkaa tarvitsemme turvetuotantoon, jotta sen haitalliset vesistövaikukset saadaan poistettua. Uutta ajattelua ja samalla myös teknisiä ratkaisuja tarvitsemme mm. jätevesiemme, biojätteiden ja ravinteidemme hyödyntämisessä. Nythän jätevesien puhdistustekniikassa ei juurikaan hyödynnetä jätevesissä olevaa energiaa. Sen kattava talteenotto, kaasuttaminen ja liikennekäyttö mahdollistaisi koko maan kumipyöräjoukkoliikenteen siirtymisen kotimaisen biokaasun käyttäjäksi. Samalla meidän pitää saada jätevesistämme ravinteet nykyistä tarkemmin talteen ja puhdistettua, jotta voimme niillä korvata tuonti- ja fossiilisia ravinteita. Tällä hetkellä teemme tarvittavan typen maakaasulla, tuomme kaliumin ja louhimme fosforin.

Suunnanmuutosta kohti biotaloutta haetaan joka puolella maailmaa. Emme kai halua näivettää pikkuhiljaa omaa talouttamme nykymenolla ja tukeutumalla vanhaan. Suomen on saatava aidosti liikkeelle vahva luonnontalouden kehittämistyö ja oltava rohkea uuden teknologian kehittämisessä ja käyttöönotossa. Se tarjoaa meille myös vientimahdollisuuksia, koska kysyntää maailmalla riittää. Näin myös saamme myönteiset ilmasto- ja ympäristövaikutukset aikaiseksi paljon tehokkaammin kuin nykyisellä kieltolinjalla.

Meidän on mentävä kohti uutta luonnontalouden maailmanjärjestystä ja saatava energiareformi liikkeelle. Tähän tarvitaan poliittiseen päätöksenteon muutos omien voimavarojemme hyödyntämiseksi, elinkeinoelämän vahva mukaantulo ja tutkimuksen ja kehittämistyön suuntaaminen voimakkaammin biotalouteen.

 

Jari Leppä

kansanedustaja (kesk)