Keskusta
18.01.2021

Elinvoimaa ja vientituloja omista vahvuuksista

Maailma ja Suomi sen mukana ovat keskellä monia murroksia niin ilmastoon, talouteen kuin työhön ja  vapaa-aikaankin liittyen. Meillä Etelä-Savossa on paljon vahvuuksia, jotka oikein hyödynnettynä vastaavat ihmisten toiveisiin ja tarpeisiin. Kun teemme yhdessä niiden eteen töitä, murrokset korostavat maakuntamme luontaisia vahvuuksia ja vahvistavat elinvoimaa.

Hallituksen tavoite tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä on syöttö suoraan maakuntamme lapaan. Maan parhaiten kasvavat metsät, mittavat puuvarat, laajasti nurmipohjainen sekä vastuulliseen tuotantoon nojaava maatalous yhdessä uuden teknologian kanssa luovat meille erinomaiset mahdollisuudet monipuolisen yritystoiminnan kasvulle koko biotaloussektorilla.

Vesistöt ja vesiteknologia ovat molemmat Etelä-Savon vahvuuksia, samaan aikaan puhtaasta juomavedestä on maailmalla kasvavaa kysyntää. Maakuntamme on sinisen biotalouden ykkösmaakunta ja tätä etumatkaa meidän on kasvatettava.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon pohdintaan uudenlaisesta yliopistosta on meidän tartuttava toden teolla. Kyse ei ole seinistä tai uuden korkeakoulun kotikunnasta, vaan ennen kaikkea uudenlaisesta tutkimuksesta, kehittämisestä, koulutuksesta ja mahdollisista vientituotteista. Entä jos jonain päivänä suomalaista vesiosaamista vietäisiin ja opetettaisiin ympäri maailmaa etäyhteyksin Etelä-Savosta käsin?

Uusiutuva energia, energiateknologia ja älyverkot yhdistettynä valokuituun ja tehokkaaseen laajakaistaverkostoon, luovat täysin uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia myös palvelualoille. Energiasektorin kehittämisessä meidän kannattaa ehdottomasti rakentaa vahvaa maakunnallista mallia, josta muodostuu riittävän iso toimija kiristyville markkinoille. Samalla kasvatamme elinvoimaa ja päätöksenteko säilyy omissa käsissä. Emme halua Carunan kaltaisia tapahtumia Etelä-Savoon, jotka viime kädessä kuluttaja joutuisi maksamaan.

Etätyö ja paikkariippumattomuus ovat meille laajan vapaa-ajan asutuksen myötä tuttuja. Koronan myötä syntyneeseen laajempaan kiinnostukseen osa-aika asumiseen ja työntekoon mökiltä käsin on meidän vastattava voimakkaammin. Tavoitteena on oltava etätyön tai osa-aika etätyön ykkösmaakunnan asema. Käännetään asetelma toisin päin: Ykkösasunto Etelä-Savossa ja kakkosasunto pääkaupunkiseudulla.

Ikärakenteemme puolesta voisimme nousta ikäihmisten asumisen, palveluiden ja elämänlaadun esimerkkimaakunnaksi. Se vaatii tutkimusta ja koulutusta. Tässäkin on koko maassa uuden tiedon ja kokemusten jaon tarvetta ja meille sopisi mainiosti senioripalveluiden ja elämänlaadun keskuksen vetäjän rooli.

Kaikki edellä kuvatut ovat Etelä-Savolle luontaisia asioita. Ne pitää pystyä meidän yhdessä kääntämään elinvoimaksi, työpaikoiksi, investoinneiksi ja menestykseksi. Yksikään noista ei ole vain jonkun kaupungin tai kunnan alueella, vaan koko maakunnassa. Niillä on myös paljon kansainvälistä kysyntää ja vientitulojen mahdollisuuksia.

Me savolaiset olemme usein myös liian vaatimattomia. Kerrotaan rohkeasti meille tärkeistä saavutuksista ja ollaan ylpeitä omista elämäntavoistamme ja alueellamme toimivista yrityksistä, jotka työllistävät maakunnassa ja luovat hyvinvointia ympäri maailman.

Jari Leppä

maa- ja metsätalousministeri

Kirjoitus on julkaistu Länsi- ja Itä-Savossa 18.1.2021