Keskusta
25.02.2017

Elintarvikealan markkinatasapainon edistäminen hallituksen puoliväliriiheen

Maa- ja metsätalousvaliokunnan pj, kansanedustaja Jari Leppä

25.2.2017 Savonlinnassa

Elintarvikealan markkinatasapainon edistäminen hallituksen puoliväliriiheen

Maatalouden osalta hallituksen puoliväliriihen tärkein asia on löytää elintarvikemarkkinoille markkinatasapainoa edesauttavia keinoja. Kannattavuusongelmien kanssa kamppailevien viljelijöiden on vihdoin saatava heille kuuluva osuus markkinoilta. Suomalaisessa elintarviketuotannossa ruoka ja sen tuotanto ei ole ongelma. Ongelma on epäreilu tulonjako, huolimatta siitä, että Suomessa eläimiä ja ympäristöä hoidetaan vastuullisesti, antibiootteja ja hormoneja käytetään vähiten maailmassa. Suomalaiset viljelijät tuottavat Euroopan puhtainta ja turvallisinta ruokaa. Tällaisella laatutuotannolla täytyy saada parempaa kannattavuutta, kasvua ja vientiä.

Hallituksen on otettava harkintaan eri keinoja millä tavalla kilpailulainsäädäntöä muuttamalla saadaan oikeudenmukaisempi ja tasapainoisempi tulonjako elintarvikeketjuun. Mahdollisia toimia voisivat olla esim. Iso-Britannian mallin mukainen elintarvikeasiamiehen viran perustaminen, jonka tehtävänä olisi selvittää kaupan käyttämien hankintamenetelmien kohtuullisuutta. Selvitysten mukaan ruoantuottajien tekemistä tehostamistoimista tulleet säästöt ovat menneet koko ketjun läpi kuluttajahintoihin asti, mutta tuottajien kohtaama tuotantokustannusten nousu ei heijastu millään tavalla kuluttajahintoihin, saatikka tuottajahintoihin. Myös kasvanut tuonti painaa tuottajahintoja entistä alemmalle tasolle. Tämä osoittaa selkeästi ettei elintarvikeketju toimi.

Ministeri Tiilikaisen toissapäiväinen linjaus Suomessa valmistettujen liha- ja maitotuotteiden ainesosien alkuperän merkinnästä tulee lisäämään kuluttajien tietoisuutta alkuperästä. Tämä estää ulkomailta tuodun lihan ”suomalaiseksi pesun” ja todennäköisesti kasvattaa kotimaisten tuotteiden menekkiä ja reiluuttaa markkinoita. Hyvänä esimerkkinä alkuperämerkinnöistä, uusista toimintamalleista ja suoramyynnistä kuluttajille ilman välikäsiä ovat ylämaankarjaa kasvattavat tilat. Samalla kertaa kuluttaja näkee, miten eläimiä hoidetaan ja ruualle annetaan reilusti ”kasvot”.