Keskusta
21.11.2015

Demareilla on valikoiva muisti

SDP:llä oli tämän viikon alussa valtakunnallinen operaatio, jossa haluttiin leimata hallitusta ja erityisesti Keskustaa aluepolitiikan unohtamisesta. Tähän operaatioon liittyi tekstiä myöten, myös Satu Taavitsaisen mielipidekirjoitus 17.11. Vaikka vanhoihin asioihin ei kannata palata niin emme malta olla muistuttamatta SDP:tä ja Taavitsaista edellisen vaalikauden aikaisista päätöksistä, jolloin demarit olivat mukana hallituksessa.

Silloisen hallituksen politiikan punainen lanka oli asumisen, palvelujen ja päätöksenteon keskittäminen. Se näkyi mm. kuntapolitiikassa, liikennepolitiikassa, asumisen ohjaamisessa ja varuskuntien lakkauttamisessa. VR:n voitollinen tulos ei näkynyt millään tavalla maakuntien junaliikenteessä. Hallitus otti VR:ltä mittavat osingot suoraan budjettinsa katteeksi.

Viime vaalikaudella hallituksen liikennepolitiikassa ei ollut päätä eikä häntää. Raiteiden eikä väylien korjausvelkaa ei lyhennetty lainkaan vaikka valtiovarainministeri tuli sdp:stä.

Maakuntia koskevia liikennehankkeita alettiin pienentää kesken vaalikauden. Hallitus ei reagoinut lainkaan maakuntien joukkoliikenteen alasajoon vaan päinvastoin: ministeri Anu Vehviläisen aikana käynnistämät hankkeet maakuntien joukkoliikenteen turvaamiseksi keskeytettiin ja haudattiin uusiin virkamiestyöryhmiin. Hallitus ei antanut VR:lle painetta vastata kilpailuun bussiliikenteen kanssa.

Sipilän hallitus haluaa uudistaa koko Suomea. Tästä ovat osoituksena tehdyt päätökset sote- ja aluehallinnon uudistaminen niin, että alueille saadaan merkittävästi lisää valtaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Tämä on historiallinen aluepoliittinen ratkaisu, jota tosin demarit pitää ”väärin sammutettuna”. Hallitus panostaa myös kärkihankkeisiin ja tarvittaviin uudistuksiin 1,6 miljardin euroa. Tästä noin 600 miljoonaa kohdistetaan Suomen tiestön ja siltojen korjaamiseen, eli korjausvelan lyhentämiseen. Me kaikki tiellä liikkujat tiedämme, että korjattavia teitä riittää. Biotalous ja sen kehittäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Biotaloudelle ladataan paljon odotuksia ja siksikin tarvitsemme vahvaa aluepolitiikkaa, koska luonnonvaratalouden resurssit ovat hajallaan ympäri maan.

Kunnille ja maakunnille on siirtymässä lisää päätösvaltaa kaavoitusasioissa. Uudet lait tulevat voimaan jo parin kuukauden sisällä.

Hallitus myös uudistaa, kokoaa yhteen ja yhdenmukaistaa liikennemuodoittain hajaantunutta lainsäädäntöä liikennekaarihankkeeseen, joka toteutetaan kolmessa vaiheessa kahden vuoden aikana. Liikennekaarihankkeessa tarkastellaan kaikkia liikennemuotoja ja koko Suomea. Ensimmäisessä vaiheessa liikennekaareen kootaan ja yhtenäistetään maaliikenteen säädökset.

SDP:ltä toivoisi edes hitusen Suomen uudistamishalua, koska nyt se on viimeinkin tehtävä. Järkevillä uudistuksilla pystymme turvaaman talouden, työllisyyden ja hyvinvoinnin myönteisen kehittymisen.

Jari Leppä
Kansanedustaja (kesk)
Hanna Kosonen
Kansanedustaja (kesk)