Keskusta
13.09.2022

Budjettipäätöksillä turvaa ja vakautta ensi talveen

Ensin jouduimme sopeutumaan elämään korona pandemian kanssa, sitten tuli Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sodan seurauksena kiihtyvä kustannusten nousu ja huoli energian ja ruuan riittävyydestä. Kulunut hallituskausi on ollut poikkeuksellisten olosuhteiden ja kriisien sävyttämä. Politiikassa se on merkinnyt paluutta kaikkein tärkeimpien perusasioiden äärelle. Suomalaisten turvallisuus, huoltovarmuus ja arjen perustarpeet ovat olleet oikeutetusti keskiössä.

Kotimainen ruuan- ja energiantuotanto ovat tärkeimpiä perusasioita, jotka tuovat turvaa ja vakautta vaikeina aikoina. Hintojen noususta kyllä selviämme, mutta ilman leipää ja lämpöä emme kauan pärjää.

Ruuantuotannon osalta tärkein asia on, että mahdollistamme suomalaiselle ruuantuottajalle oikeudenmukaisemman toimeentulon, sillä ilman viljelijää ei kotimaista ruokaa ole. Tämän eteen koko ruokaketjun on tehtävä nykyistä enemmän.

Kotimaista energiantuotantoa on vahvistettu pitkäjänteisesti. Olkiluoto 3:n käyttöön saamisella on suuri merkitys tulevan talven sähkön riittämisen kannalta. Monipuolista energiapalettia tarvitaan nyt ja myös jatkossa. Kotimaiseen uusiutuvaan energiaan kannattaa panostaa. Näemme, miten vaikeaan tilanteeseen oman energiantuotannon laiminlyöneet, venäläiseen tuontienergian varaan luottaneet, Keski-Euroopan maat ovat joutuneet.

Kohoavat hinnat ja korot tuntuvat suomalaisten kotitalouksien arjessa. On vastuullista pitää huolta, että leipää ja lämpöä on tässäkin tilanteessa jokaiselle suomalaiselle riittävästi. Keskustan esittämät ratkaisut näkyvät vahvasti syyskuun alussa valmistuneessa budjetissa. Keskiössä on turvan ja taloudellisen vakauden varmistaminen ensi talveksi suomalaisille.

Perheiden ja pienituloisten tarpeet on erityisesti huomioitu. Lapsiperheitä tuetaan ylimääräisellä lapsilisällä, yksityisen hoidon tukea korotetaan ja varhaiskasvatuksen maksuja alennetaan. Etuuksiin tehtävistä indeksikorotuksista päätettiin jo aiemmin kesällä.

Kotitalouksien mahdollisuudet säästää energiakulutuksesta ovat rajalliset. Sähkölaskut uhkaavat kasvaa kohtuuttomiksi. Hinnan nousua hillitään tulevina talvikuukausina alentamalla sähkön arvonlisäveroa. Lisäksi mahdollistetaan sähkövähennys ja sähkötuki. Tärkeää on, että aiemmin päätettyjä polttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamista ja työmatkavähennyksen korotusta jatketaan. Yritysten energiapakettia valmistellaan. Yritysten mahdollisuudet investoida ja työllistää ovat elintärkeitä talouden kannalta ja velkaantumisen taitamisessa. Tästä on pidettävä erityinen huoli varsinkin näinä epävarmuuden aikoina.

Osana budjettia on myös Itä-Suomi -paketti, jolla kompensoidaan Venäjän hyökkäyssodasta itäiselle Suomelle aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Toimenpiteitä ovat mm. panostukset saavutettavuuteen, uusiin koulutuspaikkoihin ja matkailun kehittämiseen. Alueellisesta pärjäämisestä on pidettävä huolta ja  poikkeuksellinen tilanne tulee huomioida. Elinvoimaa, yrittäjyyttä ja uusia työpaikkoja luova kehitys on koko maan ja turvallisuutemme etu.

Itä-Hämeen kolumni 9.9.2022