Keskusta
06.10.2016

Asiakkaiden ja viestien liikkumisesta

Yksi tiukimmin säännellyistä toimialoista, siiloutuneista ja tehottomimmista järjestelmistä on joukkoliikenne, joka on näivettymiskierteessä eikä se enää vastaa asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin mikä näkyy yksityisautoilun jatkuvana lisääntymisenä. Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja sen kokonaistarkastelu ovat yksi hallituksen liikennekaaren tärkeimmistä asioista.

Kaikissa liikennekaaren hankkeissa hyödynnetään digitalisaatiota ja lisätään yrittämisen mahdollisuutta. Palveluita pystytään yhdistelemään nykyistä paremmin asiakasta palvelemaan. Selvää on, että paremmilla palveluilla saadaan lisää käyttäjiä.

Postin jakaminen puhuttaa varsinkin haja-asutusalueella. Muuten olen sitä mieltä, että postin jakaminen tulee säilyttää viisipäiväisenä, mutta nyt pitää miettiä postinpalveluita ja mahdollisuuksia tulevaisuudessa, niin taajamissa kuin maaseudullakin.

Liikennekaaren tarkoituksena on synnyttää monimuotoisempia palveluita ja mahdollistetaan esim. postin ja henkilöiden kuljetusten samassa kyydissä. Nykyisin joudutaan ajamaan eri kyytejä eri tarkoituksiin, käymään esim. samalla postilaatikolla monen tahon toimesta usean kerran päivässä. Tämä mahdollistaa uudenlaisten liiketoimintamallien kehittymisen ja tarjoaa yrittämisen mahdollisuuksia.

Postia koskevien uudistusten yhteydessä pitää ottaa oppia VR:ltä (MT 30.9.2016). VR kääri ahdingossa hihat, laski hintoja ja haluaa nyt palauttaa lähes kaikki keväällä ministeriön lakkauttamat junavuorot ja sai matkustajamäärät kääntymään kasvuun. Tässä on toisen valtion omistaman yhtymän hyvä esimerkki. Postin on käytettävä nyt etsikkoaika hyödyksi ja monipuolistettava palveluita. Postin kuljetuksia voitaisiin käyttää osana joukkoliikennettä.

Kansalaisten viranomaisasioinnissa siirrytään paperikirjeiden sijasta käyttämään yhä enemmän ”sähköistä postilaatikkoa”. Pidän tätä hyvänä esityksenä. Sähköinen asiointi on suurimmalle osalle kansalaisia jo arkipäivää monissa arjen asioissa lähtien pankkiasioiden hoitamisesta riippumatta ajasta ja paikasta, asioita voi hoitaa vaikkapa matkoilla. Sähköistä asiointia koskevassa laissa on tärkeää turvata vaihtoehtoiset palvelumuodot niille, jotka eivät voi käyttää sähköisiä palveluita.

Tavoitteena on, että sähköisen postilaatikon käyttövelvoite tulee voimaan vuonna 2018. Yksi keino ovat yhteispalvelupisteet, joiden kehittämistä koskeva hallituksen esitys annetaan vielä tämän kuun aikana.

Sähköiset postilaatikot ovat konkreettinen esimerkki Sipilän hallituksen julkisten palveluiden digitalisointi-kärkihanketta, jossa tarkoituksena on kehittää sekä luoda edellytyksiä uusille palvelumarkkinoille asiakaslähtöisesti. Tämä koskee myös postipalveluiden uudistamista. Uudistaminen pitää koskea nimenomaan postipalveluita ja niiden kehittämistä ja turvaamista, eikä Posti yhtiön toimintaa, se on vain väline. Sähköinen postilaatikko on erinomainen asia, mutta kyllä Postia tarvitaan edelleen.

Jari Leppä
kansanedustaja,
Maa- ja metsätalousvaliokunnan pj

Kolumni on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 6.10.2016