Keskusta
28.02.2017

Aluepolitiikkaa tarvitaan

Jarmo Vauhkonen ja Eero Kokkonen kirjoittivat Länsi-Savossa 12.2 oivallisesti otsikolla ”Kirkonkylät keskipisteeseen”. Pääpaino kirjoituksessa oli tulevaisuuden rakentamisessa, yhteisessä vastuussa oman lähialueen kehittämisessä, uudistumisessa ja uskalluksessa tarttua mahdollisuuksiin. Tätä toteuttamaan tarvitaan paikalliset ihmiset, yritykset ja yhteisöt, oma tekeminen ja yhteistyö. Se oli Vauhkosen ja Kokkosen viesti.

Olemme samaa mieltä. Mikään muu taho kuin alueiden asukkaat ja eri toimijat, eivät pysty kestävästi ja paikallisia vahvuuksia hyödyntäen saamaan aikaan myönteistä kehityksen kierrettä.
Tätä kirjoitusta täydensi vielä muutama muukin kannanotto, joissa viesti oli sama, vaikkakin hiukan eri näkökulmasta.

Koko Suomea tarvitaan, jotta saamme taloutemme kuntoon ja sitä kautta hyvinvointipalvelumme turvattua. Meillä ei ole varaa unohtaa tai hylätä alueita eikä jättää vahvuuksiamme käyttämättä. Ne vahvuuden on hyvin tuotu esiin Maakuntaliittomme uudessa strategiassa. Vesi, puu ja ruoka. Meille kaikille itsestään selviä asioita, jotka pitävät sisällään valtavan määrän uusia mahdollisuuksia. Niiden hyödyntämiseen tarvitsemme toimivat kaupungit, kirkonkylät ja maaseutukylät ja erityisesti niissä asuvat ihmiset. Alueiden tyhjentyminen ihmisistä tietää myös mahdollisuuksien menettämistä. Vastuuta alueiden kehittämisestä ei kuitenkaan voi kokonaan sälyttää paikallisille tahoille.

Tarvitaan valtion mahdollisuuksia luovaa politiikkaa, jota kutsumme aluepolitiikaksi. Aluepolitiikka ja mahdollisuuksien luonti, ei ole pelkästään valtionosuuksien jakamista tai kehittämisrahoitusta. Se on toki sitäkin, mutta vähintään yhtä tärkeää on minkälaisia säädöksiä, asetuksia ja lakeja meillä on mahdollistamassa aktiivisen yritys- ja muun toiminnan. Siksi tarvitaan maakuntauudistus, jotta aidosti pystymme itse määrittelemään omat kehittämispolkumme. Tarvitsemme nykyisen hallituksen aloittaman normien- ja byrokratianpurku hankkeen. Tarvitsemme vahvempaa maakäytön itsemääräämisoikeutta, kaavoituksen ja rakentamismääräysten helpottamista. Emme tarvitse tiukkoja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, vaan väljät mahdollistavat raamit sille. Tarvitsemme kaiken tasoiset toimivat väylät, myös sähköiset, saavutettavuuden varmistamiseksi. Tarvitsemme hyvät edellytykset ja tilaa yrittämiselle.

Meitä eteläsavolaisia haastaa monet uudetkin ilmiöt. Ikääntyminen, väkimäärän vähentyminen, digitalisaatio, työn muutokset, kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja monet muut voimistuvat trendit. Siksi myös meidän on uudistuttava ja oltava rohkeasti uudistajien tukena ja pidettävä samalla huolta yhteisöllisyydestämme. Tästä meillä on jo useita hyviä esimerkkejä, vaikkapa uudenlaisen luottamuksen rakentuminen koko maakuntamme sote-uudistuksessa. Olemme ottaneet itseämme ”niskasta kiinni” ja ryhtyneet yhteiseen työhön, yhteistyöllä saamme enemmän aikaan. Tätä kehityspolkua meidän on harjoitettava kaikessa toiminnassamme. Sitten me pystymme vaatimaan myös valtiota kantamaan oman vastuunsa alueiden, kyliä myöten, kehittämisessä. Aluepolitiikka is back ja sen pitääkin olla – koko Suomen hyväksi.

Kirsi Olkkonen, Keskustan Etelä-Savon piirin puheenjohtaja
Jari Leppä, kansanedustaja (Kesk)

Kirjoitus on julkaistu mm. Itä-Savo -lehdessä 28.2.2017