Keskusta
20.02.2018

Ajatuksia perhevapaauudistuksesta

Eduskunnassa on monia isoja asioita työn alla tänä keväänä, yhden niistä, perhevapaauudistuksen vetäminen pois kevään päätettävien asioiden listalta herätti paljon tunteita. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko veti työryhmää, joka selvitti, tutki ja laski perhevapaauudistuksen kustannuksia, vaikutuksia ja mietti asiaa perheiden kannalta. Yhteenvetoa tehdessään ministeri Saarikko totesi, että perhevapaa uudistuksen on oltava aito parannus suomalaisille perheille, ei heikennys.

Esillä ollut valmisteltu uudistus olisi ollut suurimmalle osalle perheistä leikkaus toimeentuloon. Keskusta ei voinut hyväksyä sitä, että varsinkin pienituloisten perheiden asema olisi heikentynyt merkittävästi. Haluamme, että perheillä pitää olla oikeasti mahdollisuus itse valita miten äiti ja isä jakavat vanhempain vapaat. Perheet osaavat kyllä itse päättää miten ja kuka lapset hoitaa.

Monet lapsiperheet haluavat asua väljemmin lähellä luontoa tai työn takia maaseudulla, monesti pienten lasten hoitopaikkoihin on pitkä matka. Keskustaa on syytetty nimenomaan maanviljelijä perheiden hyysäämisestä kotihoidontuella. No, kotihoidontuesta käytetään 85 % pääkaupunkiseudulla. Puolustamme edelleen vahvasti kotihoidontukea. Ei voi olla niin, että vain hyvätuloisilla on etuoikeus valita lastenhoito perheen edun mukaan.

Lainaan tähän ministeri Saarikon blogia: ”Etuusheikennyksenä pöydässä ollut malli kotihoidontukea pidempään hyödyntäville perheille olisi satojen eurojen leikkausta kuukaudessa. Otetaan esimerkkiperhe, jolla on 2,5-vuotias lapsi ja hänellä 5-vuotias sisarus. Perheen töissä käyvä puoliso on pienituloinen. He saavat yhteiskunnalta nyt kokonaisuudessaan 584 euroa kuussa. Esitetyn uudistuksen mukaan he saisivat 200 euroa kuussa”.

Perheet ovat erilaisia. Työelämän tasa-arvo lisääntyy, toivottavasti isät käyttäisivät entistä enemmän perhevapaita hyväkseen. Tärkeä näkökulma perhevapaakeskusteluun on se, että äiti voi jo nyt halutessaan palata nopeasti työelämään.

Vuosi sitten Keskusta ajoi läpi 2 500 euron kertakorvauksen äidin työnantajalle, joka keventää vanhemmuudesta työnantajille aiheutuvia kustannuksia. Tällä ratkaisulla haluttiin lisätä tasa-arvoa ja parantaa varsinkin nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla. Tätä työtä on jatkettava!

Keskustan vaihtoehdossa perhevapaauudistukseksi tulosidonnaisia isän käytettävissä olevia perhevapaita pidennetään ja vapaiden käyttöä joustavoitetaan huomattavasti nykyisestä. Pienten lasten vanhemmille on myös luotava paremmat mahdollisuudet osa-aikatyöhön ja työelämän käytäntöjä on muutettava perheystävällisemmäksi.

Perhevapaauudistus siirtyy siis seuraavalle hallitukselle, mutta se on ehdottomasti tehtävä. Nyt uudistus olisi ollut heikennys. Uudistuksen keskiössä on oltava lasten ja perheiden etu.

Jari Leppä
Maa- ja metsätalousministeri (kesk)

Kolumni on julkaistu Itä-Häme lehdessä