Keskusta
22.04.2014

Kalastuslaki

Keskusta vaatii lukuisia muutoksia hallituksen kaavailemaan kalastuslakiesitykseen. Esitetyssä muodossaan sitä ei voi hyväksyä.

Keskustan mielestä uuden kalastuslain tavoitteet ovat sinänsä kannatettavia, mutta useat niiden toteuttamiseksi esitetyt lainkohdat rajoittavat kalastusoikeutta ja vesialueen omistajien oikeutta päättää omien kalavesien käytöstä ja hoidosta.

Keskusta vaatii, että kalastusta koskeva määräys- ja päätösvalta säilyy vesialueen omistajilla, eikä hyväksy ammattikalastuslupien siirtämistä ELY-keskuksiin.

Kalastusalueita ei ole syytä lakkauttaa ja luoda uusia. Tämä aiheuttaa tilanteen, jossa uudet alueet aloittavat rahatta ja Y -tunnuksitta. Keskeneräiset hankkeet vaarantuvat. Jos kalastusalueita yhdistettäisiin, ongelma vältettäisiin.

Kotitarvekalastus tulee säilyttää uudessa kalastuslaissa, sillä se on tärkeä osa suomalaista kalastusperinnettä ja kestävää kalavarojen hyväksikäyttöä.

Keskusta ei hyväksy lakiesityksen kohtaa, jossa kotitarvekalastajan päivittäisen kalanmyynnin raja olisi 5 kg. Esitys on käsittämätön ja se tulee ehdottomasti poistaa.

Keskusta pitää tärkeänä, että kalastuslakiesityksessä ei puututa 65 vuotta täyttäneiden kalastuksenhoitomaksuun. Heillä tulee säilyttää edelleen maksuton kalastusoikeus.

Viehekortin sisältävää kalastuksenhoitomaksua ei tule periä niiltä, jotka eivät sitä tarvitse. Vesialueen omistajilla tai muun kalastuksen ja ravustuksen harrastajilla tulee olla alennettu kalastuksenhoitomaksu.

Keskusta ei kannata tiukkaa viranomaismääräilyä ja säätelyä. Kalastuslakia uudistettaessa tulee ottaa oppia uudesta metsälaista, jossa lisättiin metsänomistajan oikeuksia päättää omaisuutensa hoidosta hyvässä vuorovaikutuksessa metsätalousviranomaisten kanssa.

Maamme kalavarojen hyödyntäminen ei saa perustua pelkästään ekologisiin ja suojelullisiin näkökohtiin. Uudessa kalastuslaissa tulee huomioida myös taloudellinen ja sosiaalinen näkökulma. Samoin tulee myös huomioida vaelluskalakantojen kehittyminen.

Lakiesityksen tulee mahdollistaa monipuoliset kalastusmahdollisuudet ja sen myötä turvata kotimaisen kalan saatavuus ja käyttö nykyistä laajempana.