12.10.2019

Tuuli kääntyy ruoka­kes­kus­te­lussa

Tuu­li on kään­ty­mäs­sä ko­ti­mai­ses­sa ruo­ka­kes­kus­te­lus­sa. IL­TA-SA­NO­MIEN an­si­o­kas, Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen tut­ki­muk­seen pe­rus­tu­va re­por­taa­si suo­ma­lai­sen leh­män il­mas­to­vai­ku­tuk­sis­ta on saa­nut mo­net ky­see­na­lais­ta­maan yk­si­puo­lis­ta mant­raa ko­ti­mai­sen mai­don ja li­han tuo­tan­non…