Keskusta

Teemat

Tehdään heti

 • perheiden kotipalvelut aidosti käyttöön
  • päivähoidon toimintamallin ratkaisee perhe itse
  • omaishoitolaki uudistetaan ja tuen maksatus Kelalle
  • ikäihmisille taataan kodinomaiset hoitomuodot
 • valtatie 5:n Juva-Mikkeli -tieosuus kuntoon
 • tierahoitusta on pakko lisätä: kylätiet kuntoon ja lisätään yksityisteiden valtionosuutta kunnossapitoon
 • yrittäjyysvähennys otettava käyttöön
 • metsätilojen sukupolvenvaihdoshelpotus
 • kilpailulain muutos, jotta elintarvikeketjussa tulonmuodostus on oikeudenmukaisempaa. Viljelijälle on taattava tuottajahinta, jolla kannattava maatalous on mahdollista.
 • vahvistetaan puolustusvoimien toimintakykyä

Turvallinen Suomi

 • turvataan toimeentulo kaikille – työtä ja toimeentuloa
 • kannamme vastuuta itsestämme ja toisistamme
 • turvallinen lähiympäristö, poliisipalvelut oltava kaikkien saatavilla
 • vahvistetaan Suomen omaa puolustusvalmiutta, pidetään huolta sen tehosta ja rahoituksesta. Maanpuolustus pohjaa yleiseen asevelvollisuuteen ja koko maan puolustamiseen.

Talous kuntoon

 • edistetään yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä
 • muutetaan yritysverotus kehittämistä ja kasvua kannustavaksi, otetaan käyttöön yrittäjyysvähennys ja poisto-oikeuden uudistukset
 • edistetään yritysten sukupolvenvaihdoksia
 • vahvistetaan koulutusta ja tutkimusta
 • kasvatetaan kotimaista energiantuotantoa
 • kevennetään byrokratiaa ja hallinnollista taakkaa kaikessa yrittämisessä
 • vähennetään ja yhdistetään hallinnon portaita
 • vaaditaan EU:ssa talouskurin ja talouden sitoumusten noudattamista kaikilta mailta
 • tiukalla menokurilla, tuottavuuden parantamisella ja tarvittaessa menosäästöillä valtion menot jäädytetään reaalisesti vuoden 2014 tasolle
 • otetaan käyttöön viranomaistakuu niin, että viranomaispäätöksille asetetaan määräaika
 • uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun energian osuus ylittää 40 % kokonaisenergiankulutuksesta vuonna 2020
 • uusiutuvien liikennepolttoaineiden osuus ylittää 40 % vuonna 2030
 • Kuntien mahdollisuuksia tuottaa taloudellisesti palveluita kohennetaan mm. normitusta purkamalla ja uusien toimintamallien ja kokeilujen sallimisen kautta

Mahdollisuuksien maaseutu

 • tehdään Suomesta luonnonvaratalouden (biotalouden) mahtimaa
 • maa- ja metsätalous on oltava kannattavaa
 • helpotetaan metsätilojen sukupolvenvaihdoksia
 • puunkäyttöä lisätään 10 miljoonalla kuutiometrillä
 • harjoitetaan vahvempaa edunvalvontaa EU:ssa ja hyödynnetään sieltä saatavat kehittämisen resurssit nykyistä tehokkaammin
 • kannustetaan maaseudulle rakentamista, ei estetä sitä
 • edistetään biotalouden investointeja ja teknistä kehittymistä
 • huolehditaan metsästyksen ja kalastuksen mahdollisuuksista

Hyvinvointia ja huolenpitoa

 • rakennetaan viimeinkin toimiva sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä
 • lähipalvelut oltava kunnossa niin kaupungeissa, taajamissa kuin maaseudullakin
 • lapsiperheiden palvelut ja hyvinvointi, kotipalveluiden tarjontaa vahvistetaan
 • byrokratian karsiminen seura- ja yhdistystoiminnassa
 • ennaltaehkäisevä liikunta, kouluihin liikuntaa tunti päivässä, urheiluseurojen toiminnan kannustaminen ja edistäminen

Paremmat väylät ja verkkoyhteydet

 • laitetaan kylätiet kuntoon, lisätään valtion osuutta yksityisteiden kunnossapitoon
 • valtatiet 5, 6 ja 13 kuntoon ja turvallisiksi, Juva – Mikkeli -tieosuuden kunnostaminen käyntiin heti
 • kohennetaan kotimaisen kuljetusalan ja koneurakoinnin kilpailukykyä
 • tietoliikenneyhteydet oltava kunnossa koko maassa, 10 megan yhteys saatava kaikkialle maahan

Ehdokasvideo

Tutustu näkemyksiini ehdokasvideollani YLE:n Vaaligalleriassa tästä.

Tutustu Keskustan eduskuntavaaliohjelmaan tästä

VASTUUNOTTO, TALOUSKASVU, HUOLENPITO, JULKINEN TALOUS