Keskusta

Teemat

Jatketaan työntekoa

 • Turvallinen arki
 • Arvokas vanhuus
 • Liikenne
 • Maakuntien elinvoima
 • Maatalous ja metsät

Perheet ja huolenpito

 • hoitoon ja lääkäriin sujuvasti ja nopeasti
 • toteutetaan perhevapaauudistus lapsien ja perheiden ehdoilla
 • turvataan toisen asteen koulutus koko maassa

Arvokas vanhuus

 • taataan kaikille laadukas hoito
 • riittävä hoiva ikäihmisille
 • takuueläkkeen korotus 900 euroon

Ruoka ja maatalous

 • maatalous on saatava kannattavaksi
 • kielletään ruuan myynti alle tuotantokustannusten (Ranskan malli)
 • panostetaan uusiutuvien energioiden kuten biokaasun edistämiseen
 • turvataan maatalouden investointien rahoitus sekä nuorten alalle tulo

Metsä

 • hakkuumahdollisuuksia ei saa rajoittaa
 • kiinteistövero ei kuulu metsään eikä maatalousmaalle
 • metsänomistajista pidetään huolta
 • omaisuuden suojasta huolehdittava, tarvitaan lunastuslain kokonaisuudistus
 • huolehditaan metsästyksen mahdollisuuksista
 • maa- ja metsätalous ovat ratkaisu ilmastonmuutokseen – ei ongelma

Liikenneväylät

 • tiestö oltava kunnossa
 • nopea itärata
 • nopeat ja toimivat tietoliikenneyhteydet

Elinvoima

 • työllisyysaste 75 %:iin
 • nostetaan yrittäjävähennys 10 %:iin
 • alennetaan sähköveroa merkittävästi maaseudulla
 • kehitetään Järvi-Suomen matkailua

Turvallisuus

 • lisää lähipoliiseja
 • Suomen puolustus oltava uskottava ja suorituskykyinen
 • yleinen asevelvollisuus

Vaalikoneet

Tutustu näkemyksiini YLE:n vaalikoneessa tästä.

suomentekojaTutustu Keskustan eduskuntavaaliohjelmaan

Luottamus on Suomen hyvinvoinnin ja menestyksen vahva perusta. Toivo, tulevaisuuden usko ja yhteistyö ovat luottamuksen yhteiskunnassa vahvempia kuin pelko, epäluulo ja vastakkainasettelu. Naiset ja miehet rakentavat tasa-arvoisina ja rinnakkain tätä maata.

Luottamuksen rakentaminen vaatii jatkuvaa työtä. Tarvitaan Suomen arvoisia tekoja.

Osaava kasvu, Huolenpito, Realistinen vihreys, Vastuunkanto